OPLEIDING 2 


INTEGRATIEVE JAAROPLEIDING


Psychotherapie/counseling aan volwassenen


Start: 23 oktober 20241.      23/10/24

2.      6/11/24

3.      20/11/24

4.     4/12/24

5.     18/12/24

6.          15/01/25

7.          29/01/25

8.          12/02/25

9.          26/02/25

10.         19/03/25

1. Opstart van de opleiding
+ Worden wie we zijn!
Je indentiteit onder de loep.
(23/10/24)

Wanneer cliënten in verbinding willen gaan met de ander, dienen ze in staat te zijn om eerst de verbinding met zichzelf te kunnen maken. De intermenselijke verhoudingen en intrapsychische dialogen bepalen mee de ontwikkeling van onze identiteit. Je identiteit wordt onder meer gevormd door jezelf maar ook door het beeld dat de anderen van jou hebben.

In deze eerste lesdag zoomen we in op hoe je met je cliënt aan de slag kan gaan om beter zicht te krijgen op de identiteit en hoe deze hierin verandering kan aanbrengen indien deze niet als positief ervaren wordt.

Als theoretische achtergrond maken we ondermeer gebruik van het van het”Fenomenologisch Dialectisch Persoonsmodel, (Leni Verhoftadt-Deneve). Dit model  linken we aan verschillende actietechnieken zoals ondermeer het externaliseren en het in beeld brengen van delen van het zelf. Deze systemische oefeningen stellen de cliënt in staat (ongekende) oorden van de identiteit te ontdekken en hier constructief mee aan de slag te gaan.

DOCENT

Moira Verhofstadt

Psychotherapeut, Psychodramaturg, Relatietherapeut en supervisor. Internationaal erkend als “Certified Practitioner Psychodrama” (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapie”; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie. Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als psychotherapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie. Supervisor van “Postgraduaat in de integratieve humanistische psychotherapie. 

2. Rouw, de pijn van het uit verbinding zijn (06/11/'24)

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Het is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten van het verlies maar is ook verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn. In deze opleidingsdag staan we stil bij verschillende uitgangspunten rond rouw en (levend) verlies, en hoe deze ook onze taal en blik beïnvloeden. We koppelen dit alles ook met een model van verbindingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er verschillende soorten verbindingen zijn die kunnen bedreigd worden in een rouwproces. We werken praktijkgericht a.d.h.v. oefeningen en illustraties.

DOCENT

An Hooghe

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, PhD. Zij is de oprichtster van het expertise centrum Verbinding in Verlies (Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven) en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. Naast haar klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community Verbinding in Verlies op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.

3. Genderdiversiteit en transitie-gerelateerde zorg (20/11/'24)

Genderincongruentie of genderdysforie brengt heel wat teweeg voor de persoon die dit ervaart. Er is angst voor onbegrip, angst voor afwijzing, angst voor en besef van de impact op de omgeving, schaamte en nog meer. Ouders, partners en gezinsleden worstelen eveneens met gevoelens van bezorgdheid en schuld, rouw om het verlies, angst voor de transitie en de veranderingen in het gezin.
Onderzoek toont aan dat aanvaarding en steun van de context van kapitaal belang is voor de trans of genderdiverse persoon. Redenen genoeg om elke therapeut uit te nodigen zich te verdiepen in gender.
Doel van deze workshop is de therapeut te empoweren in het verbindend werken met deze gezinnen en koppels. Genderdiversiteit doet vaak niet alleen het systeem maar ook de therapeut opzijngrondvesten wankelen.
De workshop zal je handvaten aanreiken in het begeleiden van het kind, de jongere, de ouders of de partner en nodigt uit na te denken over jezelf als therapeut in het kegelspel van gender.

DOCENT

Christel Bouwens

Christel Bouwens is klinisch orthopedagoog, gedragstherapeut en supervisor VVGT, ABFT therapeut trainer en supervisor en EFT & EFFT therapeut. Jody Russon and Gary Diamond ontwikkelden en onderzochten Affirmative ABFT, een van de weinige manieren van evidence based systemische manier van werken met trans en gender diverse jongeren in cultureel diverse leefomstandigheden. Christel had het geluk veel van Jody te mogen leren. Ze is medebezieler van en werkzaam binnen het Centrum Genderzorg Antwerpen en werkt uitsluitend met genderdiverse mensen van alle leeftijden waarbij het betrekken van de context voorop staat om de beste zorg te bieden.

4. Werken met koppels: vorming in de relatiedynamieken (04/12/'24)

Paren komen in relatiegesprekken vaak met een eigen, vaak verschillende, definitie over de problemen. Allemaal wensen ze verandering. Hoe kan je als hulpverlener dit veranderingsproces initiëren? Hoe maak je een sterk contract van bij het eerste gesprek? Welke methodische ingangen kunnen een meerwaarde zijn bij het werken met paren? Als hulpverlener dien je te vertrekken vanuit de definitie van de partners en samen de onderliggende verbindingen en spiralen te verkennen van ‘verwijderende’ communicatie.

Tijdens deze dag laten we jullie proeven van een aantal belangrijke structuren, dynamieken en communicatieprocessen in partnerrelaties.

Concreet gaan we interactief aan de slag met :

  • Stilstaan bij eigen waarden en normen rond relaties
  • Communicatiepatroon met koppel opbouwen
  • Hechting en de EFT dans van Sue Johnson
  • Emotieregulatie : zelfregulatie en co-regulatie van Greenberg
  • Differentiatie en de groeicirkel van Schnarch

DOCENT 

Veronique Bundervoet

Veronique Bundervoet (°1970) is maatschappelijk werker, gezondheidspsychologe, systeemtherapeute en opleider. Vanuit haar unieke zienswijze is het haar doel om mensen te inspireren en te helpen reflecteren. Zij wil mensen uitdagen om te evolueren van ‘het steeds moeten’ naar de eigen keuzes. Passie en enthousiasme vormen de rode draad die haar in staat stellen de communicatie aan te gaan en verbinding te zoeken zodat mensen de moed krijgen om precies die ene beweging te maken die alles kan veranderen. Als oprichtster en zaakvoerder van PTC Gent en School 4 POWER wordt de kwaliteit van menselijke relaties als fundamentele waarde naar voor geschoven. Binnen deze context verzorgt zij sinds 5 jaar de jaartraining waarbij psychotherapeuten worden bijgeschoold in het specifieke vak van relatietherapeut.

5. Hechtingskwetsuren, een uitdaging!  (18/12/'24)

Tijdens deze lesdag gaan we dieper in op hechtingspatronen. Welke gehechtheidstypes kan je onderscheiden en hoe herken je deze in de praktijk? We staan stil bij de impact van gehechtheid op emotieregulatievaardigheden, het vermogen tot mentaliseren en de ontwikkeling van het zelf.


We oefenen hoe je dit als therapeut vertaalt in je handelen: Hoe kan je als therapeut proberen contact te maken met een cliënt die zich vermijdend opstelt omdat hij / zij geleerd heeft dat de ander niet beschikbaar is? Hoe hou je voldoende afstand van een cliënt die zich aanklampend opstelt? En hoe blijf je stevig nabij in contact met een cliënt die heen en weer beweegt tussen verschillende soorten gehechtheidsgedrag?


DOCENT

Jella govaerts

Klinisch orthopedagoog; Experiëntiëel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut. Erkend lid van de VVCEPC en aspirant supervisor. Werkzaam als psychotherapeut en supervisor in zelfstandige praktijk; staflid in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie Jeugd en Context aan de Universiteit Antwerpen.

6. Depressie - Burnout - Angst (15/01/'25)

In onze dagdagelijkse praktijk worden we vaak geconfronteerd met depressieve-, burn-out en angstklachten. Deze beelden hebben een impact op het dagelijks functioneren. Cathy gaat de drie thema's belichten vanuit diverse invalshoeken. Wanneer we kijken door de emotieregulatiebril merken we vooral veel onderlinge gelijkenissen. Wanneer we meer op symptoomniveau gericht zijn, valt er heel wat te vertellen over de verschillen tussen depressie, angst en burn-out. Je zal a.d.h.v. concrete praktijkvoorbeelden oefenen op welke manier je mensen kan ondersteunen naar herstel toe.

DOCENT

Cathy Van Gorp

Cathy Van Gorp. Klinisch psycholoog, systeemtherapeut, coördinator dagziekenhuis de Bres AZ Groeninge Kortrijk, eigen privépraktijk in Zedelgem, Auteur van tientallen systeemtherapeutische artikelen + het boek 'Ik was gestoord.'

7. Emotionally focused individual therapy  (29/01/'25)

Over de transformatie van rigide relationele en emotionele processen

Tijdens deze dag neemt Jef Slootmaeckers jullie mee in EFIT, de individuele variant van EFT. Als therapeut creëren we samen met cliënten emotioneel corrigerende ervaringen.  Daarin worden nieuwe patronen ontwikkeld om zich te verhouden tot hun eigen emoties en ervaringen, tot belangrijke anderen en tot existentiële dilemma’s in het leven.

De hechtingstheorie wordt gehanteerd als leidraad  om cliënten te begrijpen en begeleiden in de therapeutische processen en interventies tot duurzame verandering. 


Er wordt gewerkt met concreet casusmateriaal en er zal ook tijd gemaakt worden om te oefenen hoe je hier als therapeut zelf mee aan de slag kan gaan.


DOCENT

Jef Slootmaeckers

Jef Slootmaeckers is maatschappelijk assistent, contextueel systeemtherapeut en erkend EFT-therapeut, EFT-supervisor en EFT-trainer. Hij werkte jarenlang in het algemeen welzijnswerk en verdiepte zich in het werken met partnergeweld en agressie. Hij specialiseerde zich in EFT en geweld en zoekt naar manieren om partnergeweld te benaderen vanuit gehechtheid en de liefde. Jef is als trainer en supervisor verbonden met verschillende opleidingscentra in Vlaanderen en trainde de afgelopen jaren vele teams in het hulpverleningslandschap. Hij is auteur van een aantal artikels over partnergeweld en schreef samen met Lieven Migerode het boek: "Partnergeweld en Emotionally Focused Therapy. Vechten voor de liefde." (Lannoo Campus). Daarnaast geeft Jef training over EFT, EFIT en EFT en geweld in binnen- en buitenland.

8. De complexiteit van schaamte  (12/02/'25)

In deze lesdag gaat Gianina je mee nemen in de complexiteit rond schaamte. Vanuit een helder hechtingskader gaat ze stilstaan bij hoe onze gekende therapeutische technieken soms te kort schieten of voor verwarring zorgen in het werken met schaamte. Geworteld in deze theoretische inzichten, zal Gianina ook concreet met jullie aan de slag gaan rond hoe je cliënten die schaamte ervaren kan ontmoeten en hoe je je focus kunt blijven behouden wanneer schaamte de therapie dreigt te doen vastlopen. 

DOCENT

Gianina Frediani

Gianina Frediani is klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute en internationaal gecertificeerd als EFT therapeute. Ze is werkzaam binnen de onderzoeksgroep Meaning & Existence aan de KU Leuven waar ze een doctoraat doet naar existentiële empathie. Daarnaast werkt ze in haar eigen praktijk te Boutersem.

9. Trauma, je vertrouwen in de wereld geschonden...  (26/02/'25)

Heel wat mensen worden geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Sommigen ontwikkelen PTSS, bij anderen ontstaat er een angststoornis. Vaak spreken we over trauma. Wat is de essentie van trauma en hoe herkennen we het? 

Bij velen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die zo hard beschadigd is? Hoe krijg je op een begripvolle en constructieve manier beweging in hardnekkige en destructieve patronen en help je hun kijk op de werkelijkheid verruimen? Op een ervaringsgericht manier zetten we samen de eerste stappen in het therapeutisch leren hanteren van trauma.

DOCENT

Anne Vandenbroucke

Anne Vandenbroucke is Master in de Psychologie en Cliënt Centered therapeute van basisopleiding. Ze heeft reeds jaren een eigen praktijk in Assebroek (Brugge). Ze volgde meerdere opleidingen in het begeleiden van verwerking van verschillende vormen van seksueel misbruik en dissociatieve stoornissen. Daarnaast werkt ze reeds 22 jaar in een Centrum Algemeen Welzijnswerk, als teamverantwoordelijke en tenslotte als beleidsmedewerker.

Ze is docente aan de Educatieve Academie in Berchem, waar je bij haar o.a. een jaaropleiding rond trauma kan volgen.

10. (Ouder-, partner, vriendschaps-...) Relatie onder spanning!

De Simultane Actie-Observatie Strategie (SA-0S) + Afronding van de opleiding.  (19/03/'25)

Theorie en toepassing van de Simultane Actie-Observatie Strategie voor de harmonisering/verdieping van dyadische (conflict)relaties. Voortbouwend op de workshop van Veronique Bundervoet EFT met koppels (beide partners aanwezig in de “gehechtheidsdans van Sue Johnson”) en de workshop van Jef Slootmaeckers (één van beide partners aanwezig in de Individuele EFT benadering of EFIT o.a. gesteund op het “emotioneel onderbouwd actief stoelenwerk van Greenberg”), gaan wij beide methodieken integreren in de psychodrama-gerelateerde Simultane Actie-Observatie Strategie (SA-0S). Na didactische demonstratie zal er uitgebreid met SA-OS geoefend worden waaruit de intensiteit en de wederzijds empathische stimulering van deze geïntegreerde methodiek persoonlijk kan worden aangevoeld. De resultaten van een exploratief effectiviteitsonderzoek suggereren een duidelijk effect  om een ouder, partner, vriendschaps- of andere significante relatie naar een meer vertrouwde verdiepende dialogische relatie  te stimuleren.

DOCENT

Moira Verhofstadt

Psychotherapeut, Psychodramaturg, Relatietherapeut en supervisor. Internationaal erkend als “Certified Practitioner Psychodrama” (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapie”; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie en zaakvoerder van IE-DP.

Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als psychotherapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie. Supervisor van “Postgraduaat in de integratieve humanistische psychotherapie. 

CONTACT

Vragen via mail:

opleiding.volwassenen@gmail.com

Telefonisch : 0486.178.561

www.opleiding-psychotherapie.be

Opleiding 1 Kinder- en Jeugd
Opleiding 2 Volwassenen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linked-In
Facebook
Tijdschrift Psyché
Mond aan mond
Rechtstreeks op onze website
Vind een therapeut/coach/psycholoog
Mailchimp/mailing
Andere
 
 
 

BETALINGSWIJZE 

OPTIES


  • 1-  ik betaal per overschrijving volgens de voorwaarden vermeld op de website
  • 2- Ik zal een korte, eenvoudige loopbaanbegeleiding met loopbaancheques volgen, die ik aanvraag bij de overheid. (Zie site van de overheid om de voorwaarden na te gaan). Hierbij krijg ik een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP-attest) waarin vermeld staat dat ik de ‘Integratieve jaaropleiding psychotherapie voor volwassenen’ zal volgen. Op die manier kan ik VOV aanvragen via mijn werkgever aan de overheid of zal ik betalen met opleidingscheques.