OPLEIDING 1


EENJARIGE BASISOPLEIDING IN DE


EXPERIËNTIËLE EN

ONTWIKKELINGSGERICHTE

Kinder- en Jeugdpsychotherapie


Start: 22 oktober 2024

DOCENTEN + INHOUD EN DATA

1. Moira Verhofstadt (22 okt '24)

Internationaal erkend als "Certified Practitioner Psychodrama" (CP); Houder van “The European Certificate of Psychotherapy; Stichter van het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie; Lid van de Nederlands-Belgische Vereniging voor Psychodrama; Werkzaam als psychotherapeut, supervisor en docent in het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie Thema:

Praktische inleiding in het aanwenden van ontwikkelingsgerichte actie-en (psycho)dramatechnieken bij kinderen en jongeren

 1. Theoretisch kader: Het Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel als ondersteuning voor een Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte psychotherapie
 2. Methode: actie- en dramatechnieken; situering en demonstratie
 3. Didactische psychodrama-demonstraties en theoretische terugkoppeling
  1. Introductie-oefeningen 

  2. Ervarend leren: praktische oefeningen in subgroepen (onder supervisie)

  3. Praktische vergelijking individuele therapie en groepstherapie

  4. Bespreking van de dag en conclusie


  2. Willy Colin      (05 nov '24)

  Orthopedagoog; leerkracht speciaal onderwijs in een Basisschool in Noord Holland; speltherapeut; erkend focusingtrainer. Geregistreerd supervisor en docent aan de, IN Holland, post-HBO opleiding speltherapie.


  Thema:

  Inleiding in het focusingproces bij kinderen

  1. Theorie van Gendlin

   1.1 Focusing ≠ relaxatie

   1.2 Focusing ≠ fysische ervaringen die te maken hebben met het lichaam zoals het nu is

  2. Toepassing/doel van focussen

  3. Focussen met kinderen

  4. Oefeningen en persoonlijke beleving

  5. Bespreking van de dag en conclusie


  3. Anneke Broertjes      (19 nov '24)

  Werkend lid en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling; als orthopedagoog - psychotherapeut werkzaam op een  afdeling voor adolescenten met een internaliserende problematiek van de Universitaire  Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Antwerpen; is als staflid en docent verbonden aan FocusoneMotionS; Kernstaflid en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie. Optie: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte  Kinder-en Jeugdpsychotherapie (Universiteit Antwerpen); Redactielid Tijdschrift Cliëntgerichte psychotherapie.


  Thema:

  Cliëntgerichte psychotherapie met adolescenten

  1. Cliëntgericht paradigma

   1.1 Drie basisconcepten  

   1.2 Gesprekstherapeutische technieken/vaardigheden

   1.3 Parafraseren (actief luisteren) naderbij bekeken

  2. Werken met adolescenten

   2.1. Praktijk

   2.2. Kenmerken van de adolescent die een gesprek moeilijk maken

  3. Bespreking van de dag en conclusie


  4.  Leen Maveau   (03 dec '24) 

  5. Tine Maeyens        (17 dec '24)

  IkGediplomeerd speltherapeut (Hogeschool Utrecht) en erkend psychotherapeut (AIHP Gent).

  Gespecialiseerd in Sandplay via verschillende masterclasses in Nederland.

  Houder van het European Certificate of Psychotherapy.

  Erkend lid bij de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychotherapie) en BVP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie).

  Werkzaam als speltherapeut in eigen zelfstandige groepspraktijk.


  Thema:

  De kracht van Sandplay als therapeutisch middel

  1.Achtergrond en theoretisch kader

  2.De waarde van sandplay als therapeutisch middel

  3. Hoe en wanneer kan sandplay worden ingezet

  3.Oefenen in het begeleiden van een sandplayproces met focus op rol en houding van de therapeut

  4.Nabespreking

  Klinisch psycholoog, houder van het diploma "Specialisatie-opleiding Ontwikkelingsgerichte en Experiëntiële Kinder- en Jeugdpsychotherapie", lid van de  Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling. Reeds meer dan 20 jaarwerkzaam in een privé-praktijk (“Psy10”) voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen; organiseert tevens opleiding en vorming in speltherapie en kindertherapie.


  Thema:

  Ontwikkelingspsychologie als basis voor een Experiëntiële Ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie

  1. Normale ontwikkeling + link naar therapie

  2. Het verloop van een therapie…

   2.1 Telefonische aanmelding

   2.2 Gesprek met kind alleen

   2.3 Gesprek met de ouders zonder het kind

   2.4 Evaluatie na eerste gesprekken

   2.5 Therapie wordt opgestart…
   enkele belangrijke regels voor de therapeut

  3. Bespreking van de dag en conclusie


  7.  Jella Govaerts       (28 Jan '25)

  Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Erkend lid van de VVCEPC en aspirant supervisor. Werkzaam als psychotherapeut in zelfstandige praktijk voor kinderen en jongeren en als orthopedagoog in MFC OLO; staflid in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.


  Thema:

  Mentaliseren in ouderbegeleiding

  1. Omschrijving van “Mentaliseren”

  2. Belang?

  3. Hoe toepassen?

  4. Praktische oefening
   We oefenen hoe je vanaf het eerste contact een mentaliserende houding kan aannemen als therapeut en hoe je tijdens de exploratiefase, het adviesgesprek en ouderbegeleiding mentaliseren bij ouders kan bevorderen.


  Klinisch orthopedagoog; cliëntgericht kinder-en jongerenpsychotherapeut, lid van VVCEPC
  en VVO. Werkzaam als psychotherapeut in zelfstandige praktijk voor verlies- en rouwtherapie
  voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en personen met een verstandelijke
  beperking. Daarnaast al meer dan 15 jaar vrijwilliger bij Missing You vzw. Organiseert
  vormingen over rouw bij mensen met autisme of verstandelijke beperking.


  Thema: 

  Welkom in het land van rollercoasters –

  Het land van rouw

  1. Wat is rouw?

  -het Duale Procesmodel op kindermaat : praktijk

  2. Cliëntgerichte visie op rouw
  3. Specifieke rouw bij kinderen en jongeren

  -Ontwikkelingsnoden vs. Impact van rouw
  -Therapeutische gesprekken via creatieve methodieken : praktijk

  4. Bespreking van de dag en conclusie


  6.  Els rogier   (14 Jan '25)

  8.  Christel Bouwens  (11 Feb '25)


  Christel Bouwens is klinisch orthopedagoog, gedragstherapeut en supervisor VVGT, ABFT therapeut trainer en supervisor en EFT & EFFT therapeut. Jody Russon and Gary Diamond ontwikkelden en onderzochten Affirmative ABFT, een van de weinige manieren van evidence based systemische manier van werken met trans en gender diverse jongeren in cultureel diverse leefomstandigheden. Christel had het geluk veel van Jody te mogen leren. Ze is medebezieler van en werkzaam binnen het Centrum Genderzorg Antwerpen en werkt uitsluitend met genderdiverse mensen van alle leeftijden waarbij het betrekken van de context voorop staat om de beste zorg te bieden.


  Thema:

  Gender bij kinderen en jongeren
  Het aantal kinderen en jongeren die genderincongruentie ervaren is hoger dan jaren geleden gedacht, dat tonen oa de aanmeldingen bij gendercentra. Hiermee rijzen heel veel vragen voor elke therapeut die vroeg of laat met deze vraag naar begeleiding te maken krijgt.

  Wat is genderincogruentie, is het een modegril of hype van het internet? Hoe ontwikkelt genderidentieit? Hoe kunnen we dit vanuit ontwikkelingsperspectief begrijpen? Hoe kunnen we gezinnen met een kind met genderincongruentie begeleiden, afremmen of aanmoedigen of afstemmen? In de maatschappij heerst veel transfobie, heeft dit een impact om de kinderen en gezinnen en zo ja hoe kunnen we deze begrijpen? Wat zijn mogelijke behandeltrajecten en hiermee gepaard gaande risico's? Hoe wordt met ethische kwesties omgegaan? Wanneer is men zeker en wat met twijfels? Wat doet het begeleiden met de therapeut, voor welke hete vuren komt die te staan? Hoe kunnen we als integratief therapeut hiermee aan de slag? Een thema waarbij heel veel emoties loskomen voor alle partijen: angst voor niet begrepen en niet aanvaard te worden, onzekerheid, verdriet en verlies en vasthouden, naast het proberen onderdrukken van gevoelens, weerstand. Hoe gaan we daar mee om? Luisterend naar een verhaal, startend van waar jij vandaag in dit thema staat en groeiend in wetende onwetendheid.

  9.  Olivier Givron (25 feb '25)

  Klinisch orthopedagoog; Kinder- en jongerenpsychotherapeut in de Experiëntiëel en ontwikkelingsgerichte psychotherapie;

  Gecertificeerd Psychodramaturg (CP) en EFT-therapeut (Level 2). Erkend lid van de VVCEPC en Lid van de VMP. Werkzaam als psychotherapeut in het MFC Clara Fey voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke handicap met bijkomende psychiatrische problematiek; Co-coördinator en docent in de Postgraduaat-opleiding Psychotherapie aan de Universiteit van Antwerpen: Optie 1: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren en Optie 2: Integratieve opleiding in de Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte  Kinder- en Jeugdpsychotherapie.


  Thema:

  Inleiding in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis

  1. De sociaal-emotionele ontwikkeling nader bekeken

  2. De ontwikkelingsstoornis of waar loopt het fout?

  3. Het stimuleren van ontwikkeling via spel:

   3.1 Oefenen in het herstellen van contact

   3.2 Oefenen in het stimuleren van wederkerigheid

   3.3 Het belang van regulatie

  4. Bespreking van de dag en conclusie   


  10. Moira Verhofstadt (18 ma '25)

  Thema:

  Vervolg lesdag 1: Speelse actiegerichte methodieken  met kinderen + opleidingsafsluiting

  1.De magische winkel: Fictie en realiteit; humor en ernst in psychotherapie met kinderen

  2. Een kindgerichte actie-observatie strategie via het werken met dyades

  3. Algemene opleidingsevaluatie en conclusie

  4. Groepsafscheid en toekomstplannen


  CONTACT & INSCHRIJVEN


  opleiding.jeugd@gmail.com

  Telefonisch : 0486.178.561